Con lắc đơn dao động điều hòa có  s0 = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dài của dây là l = 1m. Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương?


Câu 2443 Vận dụng

Con lắc đơn dao động điều hòa có  s0 = 4cm, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dài của dây là l = 1m. Hãy viết phương trình dao động biết lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Bước 1: Xác định biên độ góc: S­0

+ Bước 2: Xác định tần số góc ω:

\(\omega  = \sqrt {\frac{g}{l}} \)

+ Bước 3: Xác định pha ban đầu: φ

Tại t=0: \(\left\{ \begin{array}{l}s = {s_0}{\rm{cos}}\varphi \\v =  - \omega {s_0}\sin \varphi \end{array} \right.\)

+ Bước 4: Viết PTDĐ:

\(s = {s_0}{\rm{cos(}}\omega {\rm{t + }}\varphi {\rm{)}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.