Số nghiệm thực của phương trình ((z^2) + 1)((z^2) - i) = 0 là 


Câu 2445 Thông hiểu

Số nghiệm thực của phương trình $({z^2} + 1)({z^2} - i) = 0$ là 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình tích \(AB = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.