Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì dao động T = 2s. Lấy g = 10m/s2, π2=10. Viết phương trình dao động của con lắc biết rằng tại thời điểm ban đầu, vật có li độ góc (alpha  = 0,05ra( rm(d)) ) và vận tốc v = 15,7 cm/s.


Câu 2451 Vận dụng

Một con lắc đơn dao động điều hòa có chu kì dao động T = 2s. Lấy g = 10m/s2, π2=10. Viết phương trình dao động của con lắc biết rằng tại thời điểm ban đầu, vật có li độ góc \(\alpha  = 0,05ra{\rm{d}}\) và vận tốc v = 15,7 cm/s.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Bước 1: Xác định tần số góc ω:

\(\omega  = \sqrt {\frac{g}{l}}  = \frac{{2\pi }}{T}\)

+ Bước 2: Xác định biên độ góc: S­0, α0.

Áp dụng hệ thức độc lập với thời gian:

\(s_0^2 = {s^2} + \frac{{{v^2}}}{{{\omega ^2}}}\)

+ Bước 3: Xác định pha ban đầu: φ

Tại t=0: \(\left\{ \begin{array}{l}s = {s_0}{\rm{cos}}\varphi \\v =  - \omega {s_0}\sin \varphi \end{array} \right.\)

+ Bước 4: Viết PTDĐ:

\(s = {s_0}{\rm{cos(}}\omega {\rm{t + }}\varphi {\rm{) }}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.