Tìm điểm M biểu diễn số phức (z = i - 2 )


Câu 2453 Nhận biết

Tìm điểm $M$ biểu diễn số phức \(z = i - 2\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Điểm biều diễn của số phức $z = a + bi$ là $M\left( {a;b} \right)$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.