Trên mặt phẳng tọa độ, điểm (M ) là điểm biểu diển của số phức (z ) (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diển của số phức (2z )?


Câu 2462 Nhận biết

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm \(M\) là điểm biểu diển của số phức \(z\) (như hình vẽ bên). Điểm nào trong hình vẽ là điểm biểu diển của số phức \(2z\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm số phức \(z\) dựa vào điểm biểu diễn của nó, từ đó suy ra số phức \(2z\).

- Tọa độ điểm biểu diễn số phức \(z = a + bi\) là \(\left( {a;b} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.