Cho số phức  z  thỏa mãn <=ft| z right| = ((căn 2 ))(2) và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức w = (1)((iz)) là một trong bốn điểm M,N, P, Q. Khi đó điểm biểu diễn của số phức w  là


Câu 2469 Thông hiểu

Cho số phức  $z$  thỏa mãn $\left| z \right| = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}$ và điểm $A$ trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của $z$. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức $w = \dfrac{1}{{iz}}$ là một trong bốn điểm $M,N, P, Q$. Khi đó điểm biểu diễn của số phức $w$  là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Cho số phức $z = a + bi \Rightarrow \left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} $

Với \(a,b > 0\) thì:

- Điểm biểu diễn của $z$ nằm trong góc phần tư thứ nhất là: $z = a + bi$

- Điểm biểu diễn của $z$ nằm trong góc phần tư thứ hai là: $z =  - a + bi$

- Điểm biểu diễn của $z$ nằm trong góc phần tư thứ nhất là: $z =  - a - bi$

- Điểm biểu diễn của $z$ nằm trong góc phần tư thứ nhất là: $z = a - bi$ 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.