Tìm (m ) để hàm số (y = ((2cot x + 1))((cot x + m)) ) đồng biến trên khoảng (( ((pi )(4);(pi )(2)) ) )?


Câu 24754 Vận dụng cao

Tìm \(m\) để hàm số \(y = \dfrac{{2\cot x + 1}}{{\cot x + m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( {\dfrac{\pi }{4};\dfrac{\pi }{2}} \right)\)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Đặt \(t = \cot x\) và tìm điều kiện của \(t\)

- Tìm điều kiện để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng \(\left( {\dfrac{\pi }{4};\,\,\dfrac{\pi }{2}} \right)\)

Đó là \(f\left( t \right)\) nghịch biến trên khoảng \(\left( {0;\,\,1} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.