Hàm số (f( x ) = <=ft| (8(x^4) - 8(x^2) + 1) right| ) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn ([ ( - 1; , ,1) ] ) tại bao nhiêu giá trị của (x )?


Câu 24755 Vận dụng cao

Hàm số \(f\left( x \right) = \left| {8{x^4} - 8{x^2} + 1} \right|\) đạt giá trị lớn nhất trên đoạn \(\left[ { - 1;\,\,1} \right]\) tại bao nhiêu giá trị của \(x\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xét hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\)

+ Tính \(y'\) và tìm các điểm làm cho \(y' = 0\)

+ Tính giá trị hàm số tại các điểm trên và tại hai điểm đầu mút \( \pm 1\)

+ So sánh các giá trị trên và tìm giá trị lớn nhất đạt được tại mấy điểm \(x\) thỏa mãn.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.