Tìm tất cả những giá trị thực của (m ) để bất phương trình sau có nghiệm với mọi (x ) thuộc tập xác định. (căn[4]((2x)) + căn (2x)  + 2căn[4]((6 - x)) + 2căn (6 - x)  > m ).


Câu 24757 Vận dụng cao

Tìm tất cả những giá trị thực của \(m\) để bất phương trình sau có nghiệm với mọi \(x\) thuộc tập xác định. \(\sqrt[4]{{2x}} + \sqrt {2x}  + 2\sqrt[4]{{6 - x}} + 2\sqrt {6 - x}  > m\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện xác định của hàm số.

- Xét hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên tập xác định.

- Bất phương trình có nghiệm với mọi \(x\) thuộc TXĐ \( \Leftrightarrow m < \mathop {\min }\limits_D f\left( x \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.