Cho hàm số (y = f( x ) ) có bảng biến thiên như sau. Đồ thị hàm số (y = <=ft| (f( (x - 2017) ) + 2018) right| ) có bao nhiêu điểm cực trị?


Câu 24763 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau.

Đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( {x - 2017} \right) + 2018} \right|\) có bao nhiêu điểm cực trị?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Lập bảng biến thiên của hàm số \(y = f\left( {x - 2017} \right) + 2018\)

- Từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số \(y = \left| {f\left( {x - 2017} \right) + 2018} \right|\) và kết luận đáp án đúng.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.