Tìm tập hợp S tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số y = (x^4) - 2(m^2)(x^2) + (m^4) + 3 có ba điểm cực trị đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tứ giác nội tiếp.


Câu 24765 Vận dụng cao

Tìm tập hợp $S$ tất cả các giá trị của tham số thực $m$ để đồ thị hàm số $y = {x^4} - 2{m^2}{x^2} + {m^4} + 3$ có ba điểm cực trị đồng thời ba điểm cực trị đó cùng với gốc tọa độ $O$ tạo thành một tứ giác nội tiếp.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện để hàm số có \(3\) cực trị và tìm tọa độ ba điểm cực trị của đồ thị hàm số.

- Sử dụng điều kiện tứ giác nội tiếp để tìm \(m\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.