Số phức (z ) được biểu diễn trên trên mặt phẳng như hình vẽ. Hỏi hình nào biểu diễn cho số phức w = (i)(( z ))


Câu 2478 Nhận biết

Số phức \(z\) được biểu diễn trên trên mặt phẳng như hình vẽ.

Hỏi hình nào biểu diễn cho số phức $w = \dfrac{i}{{\overline z }}$


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Gọi số phức \(z = a + bi\) có điểm biểu diễn là \(M\left( {a;b} \right)\). Từ hình vẽ suy ra điều kiện của \(a,b\).

- Tính số phức \(w\) dựa vào các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.

- Đánh giá phần thực và phần ảo của \(w\) và suy ra đáp án cần tìm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.