Cho hàm số y = f( x ) = a(x^3) + b(x^2) + cx + d có đồ thị như hình bên. Đặt g( x ) = f( (căn ((x^2) + x + 2) ) ). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau


Câu 24806 Vận dụng cao

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Đặt $g\left( x \right) = f\left( {\sqrt {{x^2} + x + 2} } \right)$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\) dựa vào đồ thị đã cho.

- Tìm hàm số \(y = g\left( x \right)\) và xét hàm, tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của \(g\left( x \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.