Cho hàm số (y = f( x ) ) có đạo hàm (f'( x ) ) trên ( mathbb(R) ), phương trình (f'( x ) = 0 ) có (4 ) nghiệm thực và đồ thị hàm số (f'( x ) ) như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số (y = f( ((x^2)) ) ).


Câu 24811 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right)\) trên \(\mathbb{R}\), phương trình \(f'\left( x \right) = 0\) có \(4\) nghiệm thực và đồ thị hàm số \(f'\left( x \right)\) như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số \(y = f\left( {{x^2}} \right)\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính đạo hàm của hàm số \(y = f\left( {{x^2}} \right)\) và tìm nghiệm.

- Xét dấu và lập bảng biến thiên, từ đó kết luận các điểm cực trị của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.