Cho đường cong (( C ):y = ((2x + 3))((x - 1)) ) và (M ) là một điểm nằm trên (( C ) ). Giả sử ((d_1) ), ((d_2) ) tương ứng là các khoảng cách từ (M ) đến hai tiệm cận của (( C ) ), khi đó ((d_1).(d_2) ) bằng:


Câu 24814 Vận dụng cao

Cho đường cong \(\left( C \right):y = \dfrac{{2x + 3}}{{x - 1}}\) và \(M\) là một điểm nằm trên \(\left( C \right)\). Giả sử \({d_1}\), \({d_2}\) tương ứng là các khoảng cách từ \(M\) đến hai tiệm cận của \(\left( C \right)\), khi đó \({d_1}.{d_2}\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.

- Gọi tọa độ của điểm \(M\) theo phương trình đường cong \(\left( C \right)\)

- Tính khoảng cách từ \(M\) đến hai đường tiệm cận và tính tích \({d_1}.{d_2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.