Cho hàm số y = ((a(x^2) + x - 1))((4(x^2) + bx + 9)) có đồ thị ( C ), trong đó a, b là các hằng số dương thỏa mãn a.b = 4. Biết rằng ( C ) có đường tiệm cận ngang y = c và có đúng 1 đường tiệm cận đứng. Tính tổng T = 3a + b - 24c.


Câu 24821 Vận dụng cao

Cho hàm số $y = \dfrac{{a{x^2} + x - 1}}{{4{x^2} + bx + 9}}$ có đồ thị $\left( C \right)$, trong đó $a$, $b$ là các hằng số dương thỏa mãn $a.b = 4$. Biết rằng $\left( C \right)$ có đường tiệm cận ngang $y = c$ và có đúng $1$ đường tiệm cận đứng. Tính tổng $T = 3a + b - 24c$.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Tìm \(b\) từ điều kiện đồ thị hàm số có \(1\) tiệm cận đứng (đa thức ở mẫu có nghiệm duy nhất mà không trùng với nghiệm kép của đa thức tử)

- Từ đó tìm \(a,c\) và tính \(3a + b - 24c\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.