Cho hàm số f( x ) xác định trên mathbb(R) và có đồ thị f'( x ) như hình vẽ. Đặt g( x ) = f( x ) - x. Hàm số g( x ) đạt cực đại tại điểm nào sau đây?


Câu 24825 Vận dụng cao

Cho hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Đặt $g\left( x \right) = f\left( x \right) - x$. Hàm số $g\left( x \right)$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính \(g'\left( x \right)\)

- Vẽ đồ thị hàm số \(y = g'\left( x \right)\) từ đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\)

- Tìm điểm cực đại dựa vào đồ thị hàm số và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.