Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim:


Câu 2483 Thông hiểu

Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...