Xét bất phương trình (log _2^22x - 2( (m + 1) )(log _2)x - 2 < 0 ). Tìm tất cả các giá trị của tham số (m ) để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng (( (căn (2;)  + vô cùng ) ) ).


Câu 24839 Vận dụng cao

Xét bất phương trình \(\log _2^22x - 2\left( {m + 1} \right){\log _2}x - 2 < 0\). Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng \(\left( {\sqrt {2;}  + \infty } \right)\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Đặt ẩn phụ và tìm điều kiện của ẩn đưa bất phương trình về dạng bất phương trình bậc hai.

- Tìm điều kiện để bất phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện tìm được ở trên và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.