Cho m = (log _a)căn (ab) với a,b > 1 và P = log _a^2b + 54(log _b)a. Khi đó giá trị của m để P đạt giá trị nhỏ nhất là:


Câu 24867 Vận dụng cao

Cho $m = {\log _a}\sqrt {ab} $ với $a,b > 1$ và $P = \log _a^2b + 54{\log _b}a$. Khi đó giá trị của $m$ để $P$ đạt giá trị nhỏ nhất là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đặt ẩn phụ \(t = {\log _a}b\) và tìm giá trị nhỏ nhất của \(P\) theo \(t\)  và tìm \(t\) tương ứng suy ra mối liên hệ của \(a,b\)

- Tính \(m\) theo điều kiện trên và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.