Cho hình phẳng (D ) giới hạn bởi đường cong (y = (( rm(e))^(x - 1)) ), các trục tọa độ và phần đường thẳng (y = 2 - x ) với (x >= 1 ). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành.


Câu 24869 Vận dụng cao

Cho hình phẳng \(D\) giới hạn bởi đường cong \(y = {{\rm{e}}^{x - 1}}\), các trục tọa độ và phần đường thẳng \(y = 2 - x\) với \(x \ge 1\). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục hoành.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Vẽ phác đồ thị các hàm số \(y = {{\rm{e}}^{x - 1}}\) và \(y = 2 - x\) trên cùng một hệ trục tọa độ.

- Tính thể tích vật thể tròn xoay theo công thức \(V = \pi \int\limits_a^b {{f^2}\left( x \right)dx} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.