Cho hàm số (y = f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) có đồ thị (y = f'( x ) ) cho như hình dưới đây. Đặt (g( x ) = 2f( x ) - (( (x + 1) )^2) ). Mệnh đề nào dưới đây đúng.


Câu 24873 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) có đồ thị \(y = f'\left( x \right)\) cho như hình dưới đây. Đặt \(g\left( x \right) = 2f\left( x \right) - {\left( {x + 1} \right)^2}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính \(g'\left( x \right)\) và giải phương trình \(g'\left( x \right) = 0\)

- Tìm \(GTLN,GTNN\) của \(g\left( x \right)\) trên đoạn \(\left[ { - 3;3} \right]\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.