Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là


Câu 2491 Thông hiểu

Dãy kim loại bị thụ động trong axit HNO3 đặc, nguội là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết crom và hợp chất

Xem lời giải

...