Cho số phức z thỏa mãn (((1 + z)^2) ) là số thực. Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z là:


Câu 2493 Vận dụng

Cho số phức $z$ thỏa mãn \({(1 + z)^2}\) là số thực. Tập hợp điểm $M$ biểu diễn số phức $z$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Xác định số phức $z = a + bi$

+ Điểm $M$ biểu diễn số phức $z$ có tọa độ là \(M(a;b)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.