Trên mặt phẳng tọa độ (Oxy ), tìm tập hợp các điểm biểu diễn các số phức (z ) thỏa mãn điều kiện (<=ft| (z - 2) right| + <=ft| (z + 2) right| = 10 ).


Câu 2505 Vận dụng

Trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), tìm tập hợp các điểm biểu diễn các số phức \(z\) thỏa mãn điều kiện \(\left| {z - 2} \right| + \left| {z + 2} \right| = 10\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Gọi số phức \(z = x + yi\left( {x,y \in R} \right)\) có điểm biểu diễn là \(M\left( {x;y} \right)\).

Bước 2: Thay \(z = x + yi\) vào điều kiện đã cho dẫn đến phương trình liên hệ giữa \(x,y\).

Bước 3: Kết luận:

- Phương trình đường thẳng: \(Ax + By + C = 0\)

- Phương trình đường tròn: \({x^2} + {y^2} - 2ax - 2by + c = 0\)

- Phương trình parabol: \(y = a{x^2} + bx + c\) hoặc \(x = a{y^2} + by + c\)

- Phương trình elip: \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Bài toán liên quan đến điểm biểu diễn số phức thỏa mãn điều kiện cho trước Luyện Ngay

Bài toán về điểm biểu diễn số phức trong mặt phẳng - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

Bài toán về điểm biểu diễn số phức trong mặt phẳng - ĐGNL Hồ Chí MinhLuyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.