Nếu điểm cực đại của đồ thị hàm số bậc ba nằm ở trục hoành thì:


Câu 251 Thông hiểu

Nếu điểm cực đại của đồ thị hàm số bậc ba nằm ở trục hoành thì:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm đa thức bậc ba) Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.