Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion K+ (Z = 19) là:


Câu 25160 Vận dụng

Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion K+ (Z = 19) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Viết cấu hình e của K (Z = 19)

+) Nguyên tử K cho 1e để tạo thành ion K+ => Cấu hình e của ion K+

=> Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion K+

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.