Cation R+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy R là:


Câu 25168 Vận dụng

Cation R+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy R là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Viết cấu hình e của R+ => cấu hình e của R là 

+) Dựa vào số e lớp ngoài cùng của R, kết luận

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.