Lớp con có 36 bạn được chia thành 4 tổ. Trong đó, tổ 1 có 4 bạn nam, 5 bạn nữ, 3 bạn giỏi toán và 4 bạn giỏi tiếng Việt, tổ 2 có 3 bạn nam, 6 bạn nữ, 2 bạn giỏi toán và 4 bạn giỏi tiếng Việt; tổ 3 có 5 bạn nam, 4 bạn nữ, 4 bạn giỏi toán và 2 bạn giỏi tiếng việt, tổ 4 có 6 bạn nam, 3 bạn nữ, 3 bạn giỏi toán và 2 bạn giỏi tiếng việt. Một bạn lập bảng thống kê  như sau, em quan sát và xem lập như vậy là đúng hay sai?  

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.