Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây:          Chăn trâu đốt lửa trên đồng  Ra rơm thì ít, gió đông thì nh…..         Mải mê đuổi một con d…….  Củ khoai nướng để cả ch….. thành tro.