Dấu hỏi sẽ được điền vào chữ cái nào trong tiếng in nghiêng sau:Em rất thích đội tuyên U23 Việt Nam.  

...