Số phức (z ) có mô đun (r = 3 ) và acgumen (phi  =  - (pi )(3) ) thì có dạng lượng giác là:


Câu 2581 Thông hiểu

Số phức \(z\) có mô đun \(r = 3\) và acgumen \(\varphi  =  - \dfrac{\pi }{3}\) thì có dạng lượng giác là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng định nghĩa dạng lượng giác của số phức \(z = r\left( {\cos \varphi  + i\sin \varphi } \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.