Cho số phức (z =  - r( (cos phi  + isin phi ) ) ). Tìm một acgumen của (z )?


Câu 2583 Thông hiểu

Cho số phức \(z =  - r\left( {\cos \varphi  + i\sin \varphi } \right)\). Tìm một acgumen của \(z\)?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Biến đổi \(z\) về dạng lượng giác \(z = r'\left( {\cos \varphi ' + i\sin \varphi '} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.