Cho số phức (z ) có dạng lượng giác là (z = 4( (cos ( ( - (pi )(2)) ) + isin ( ( - (pi )(2)) )) ) ). Dạng đại số của (z ) là:


Câu 2588 Thông hiểu

Cho số phức \(z\) có dạng lượng giác là \(z = 4\left( {\cos \left( { - \dfrac{\pi }{2}} \right) + i\sin \left( { - \dfrac{\pi }{2}} \right)} \right)\). Dạng đại số của \(z\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tính các giá trị \(\cos \varphi \) và \(\sin \varphi \), từ đó suy ra dạng đại số của \(z\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.