Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 


Câu 25901 Nhận biết

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25900 Nhận biết

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25899 Thông hiểu

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25898 Nhận biết

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25897 Nhận biết

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25896 Nhận biết

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25895 Thông hiểu

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25894 Nhận biết

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25893 Thông hiểu

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 25892 Thông hiểu

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại cách đánh trọng âm

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.