Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại: 


Câu 25920 Nhận biết

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s”:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/
- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

 

Xem lời giải


Câu 25919 Nhận biết

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

Xem lời giải


Câu 25918 Nhận biết

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem cách phát âm / ð/ và /θ/

Xem lời giải


Câu 25917 Thông hiểu

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /ʊ/ và /uː/

Xem lời giải


Câu 25916 Thông hiểu

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /ɒ/ và /eɪ/

Xem lời giải


Câu 25915 Thông hiểu

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem cách phát âm /iː/ và /ɪ/

Xem lời giải


Câu 25914 Thông hiểu

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /uː/ và /ʊ/

Xem lời giải


Câu 25913 Nhận biết

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “ed”

- /id/ khi âm cuối tận cùng là /t/, /d/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/, /tʃ/, /ʃ/, /s/

- /t/ khi âm cuối tận cùng là các âm còn lại

Xem lời giải


Câu 25912 Nhận biết

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “s”:

- /s/ khi âm cuối tận cùng là /p/, /f/, /k/, /t/, /θ/
- /iz/ khi âm cuối tận cùng là /tʃ/, /ʃ/, /s/,/z/

- /z/ tận cùng là các âm còn lại

Xem lời giải


Câu 25911 Thông hiểu

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại cách phát âm /ʌ/ và /ɒ/

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.