Gọi (z_1) và (z_2) là hai nghiệm phức của phương trình (z^2) + z + 1 = 0. Tính giá trị của P = (z_1)^(2017) + (z_2)^(2017)


Câu 2600 Vận dụng

Gọi ${z_1}$ và ${z_2}$ là hai nghiệm phức của phương trình ${z^2} + z + 1 = 0$. Tính giá trị của $P = {z_1}^{2017} + {z_2}^{2017}$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Tính ${z_1},{z_2}$ và đưa chúng về dạng lượng giác.

- Sử dụng công thức Moivre để tính giá trị biểu thức.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.