Giá trị biểu thức (C_(19)^0 - C_(19)^2 + C_(19)^4 - ... + C_(19)^(16) - C_(19)^(18) ) là:


Câu 2603 Vận dụng cao

Giá trị biểu thức \(C_{19}^0 - C_{19}^2 + C_{19}^4 - ... + C_{19}^{16} - C_{19}^{18}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Sử dụng công thức khai triển nhị thức Newton \({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k{a^{n - k}}{b^k}} \) để khai triển \({\left( {1 + i} \right)^{19}}\)

- Dùng công thức Moivre để tính giá trị biểu thức \({\left( {1 + i} \right)^{19}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.