Trong câu thơ: "Rất công bằng, rất thông minhVừa độ lượng lại đa tình, đa mang" Từ đa mang trong câu thơ trên được hiểu theo nghĩa nào? Xem bài thơ Truyện cổ nước mình (trích) Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm Ở hiền thì lại gặp hiền Người ngay thì được phật, tiên độ trì. Mang theo truyện cổ tôi đi Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi. Đời cha ông với đời tôi Như con sông với chân trời đã xa Chỉ còn truyện cổ thiết tha Cho tôi nhận mặt ông cha của mình. Rất công bằng, rất thông minh Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang Thị thơm thị giấu người thơm Chăm làm thì được áo cơm, cửa nhà Đẽo cày theo ý người ta Sẽ thành khúc gỗ, chẳng ra việc gì Tôi nghe truyện cổ thầm thì Lời cha ông dạy cũng vì đời sau. (theo Lâm Thị Mỹ Dạ) Độ trì: (phật, tiên,…) cứu giúp và che chở cho người khác. Độ lượng: rộng rãi, dễ tha thứ cho người khác. Đa tình: giàu tình  cảm (nghĩa trong bài) Đa mang: lo lắng, quan tâm đến nhiều người, nhiều việc (nghĩa trong bài)

...

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.