Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, sinh ra 6,048 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng không thấy có khí sinh ra. Giá trị của m là


Câu 2637 Vận dụng

Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, sinh ra 6,048 lít khí H2 ở đktc. Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng không thấy có khí sinh ra. Giá trị của m là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Y tác dụng với dung dịch NaOH không sinh ra khí → Y chứa Al2O3, Fe và có thể còn Fe2O3

${n_{A{l_2}{O_3}}} = {n_{F{e_2}{O_3}(\sinh \,\,ra)}} = \frac{1}{2}{n_{Fe}}$

+) nH2SO4 phản ứng với Al2O3 = 3.nAl2O3

+) nH2SO4 phản ứng với Fe = nFe

+) Nhận thấy : $\sum {{n_{{H_2}S{O_4}}}} = 0,27 + 0,405 = 0,675\,\, < \,\,0,75\,\,mol$

=> H2SO4 phản ứng với Fe2O3 dư = 0,75 – 0,675 = 0,075 mol

+)${m_Y} = {m_{A{l_2}{O_3}}} + {m_{Fe}} + {m_{F{e_2}{O_3}}}$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.