Một hỗn hợp M gồm Fe3O4, CuO và Al có khối lượng 5,54 gam. Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn (hiệu suất 100%) thu được chất rắn A. Nếu hòa tan A trong dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu hòa tan A trong dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng xong còn lại 14,8 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong A là


Câu 2649 Vận dụng cao

Một hỗn hợp M gồm Fe3O4, CuO và Al có khối lượng 5,54 gam. Sau khi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn (hiệu suất 100%) thu được chất rắn A. Nếu hòa tan A trong dung dịch HCl thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu hòa tan A trong dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng xong còn lại 14,8 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong A là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

TH1: Al hết → Fe dư tác dụng với HCl tạo khí H2

+) Bảo toàn nguyên tố Fe :${n_{F{e_3}{O_4}}} = \frac{{{n_{Fe}}}}{3}$

$ + ){n_{Al}} = \frac{8}{3}{n_{F{e_3}{O_4}}}$

+)${m_{F{e_3}{O_4}}}$ + mAl = 6,08 gam > mM = 5,54 gam (vô lí)

TH2: Al dư => hỗn hợp A chứa Fe, Cu, Al2O3 và Al dư

Gọi nAl dư = x mol, nFe = y mol và nCu = z mol có trong hỗn hợp A

Bảo toàn khối lượng : mM = mA = 5,54 gam

Bảo toàn e : $2{n_{{H_2}}} = 3{n_{Al}} + 2{n_{Fe}}$

2,96 gam chất rắn gồm Fe và Cu không phản ứng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.