Lấy 46,95 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al nung trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm hai phần không bằng nhau Phần 1 : Cho tác dụng với NaOH dư thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,408 lít khí H2 (đktc).  Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X là


Câu 2657 Vận dụng cao

Lấy 46,95 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al nung trong môi trường không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Chia Y làm hai phần không bằng nhau

Phần 1 : Cho tác dụng với NaOH dư thu được 0,336 lít khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 9,408 lít khí H2 (đktc). 

Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

P1: = 0,015mol → nAl dư = 2/3.nH2 = 0,01 mol

Gọi nFe (phần 1) = x mol

Giả sử số mol các chất phần 2 bằng k lần số mol các chất ở phần 1

P2: Bảo toàn e : 2nH2 = 3nAl + 2nFe

=> k = $\frac{{0,84}}{{0,03 + 2x}}$ (1)

+) mX = mY = mphần 1 + mphần 2 => (k + 1).(0,27 +$\frac{{304x}}{3}$ ) = 46,95  (2)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.