Cho khối đa diện mà mỗi đỉnh là đỉnh chung của (3 ) cạnh. Kí hiệu (D ) là số đỉnh, (C ) là số cạnh. Chọn mệnh đề đúng:


Câu 2659 Vận dụng cao

Cho khối đa diện mà mỗi đỉnh là đỉnh chung của \(3\) cạnh. Kí hiệu \(D\) là số đỉnh, \(C\) là số cạnh. Chọn mệnh đề đúng:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.