Cho hình lăng trụ (ABCD.A'B'C'D' ) có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Hình chiếu vuông góc của điểm A'  trên mặt phẳng ( (ABCD) ) là trung điểm I của cạnh AB. Biết (A'C ) tạo với mặt phẳng đáy một góc (alpha ) với (tan alpha  = (2)((căn 5 )) ). Thể tích khối chóp A'.ICD là:


Câu 2734 Thông hiểu

Cho hình lăng trụ \(ABCD.A'B'C'D'\) có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A'$  trên mặt phẳng $\left( {ABCD} \right)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết \(A'C\) tạo với mặt phẳng đáy một góc \(\alpha \) với \(\tan \alpha  = \dfrac{2}{{\sqrt 5 }}\). Thể tích khối chóp $A'.ICD$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng: là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng.

- Tính độ dài đường cao \(A'I\) và diện tích đáy \(ICD\).

- Tính thể tích khối lăng trụ theo công thức \(V = Sh\) với \(S\) là diện tích đáy, \(h\) là chiều cao.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.