Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tình hình buôn bán trong nước dưới triều Nguyễn?  


Câu 27703 Nhận biết

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về tình hình buôn bán trong nước dưới triều Nguyễn?

 


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.