Trong các biện pháp trọng nông của triều Nguyễn, chính sách nào có hiệu quả hơn cả?  


Câu 27709 Thông hiểu

Trong các biện pháp trọng nông của triều Nguyễn, chính sách nào có hiệu quả hơn cả?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào các chính sách về nông nghiệp của triều Nguyễn để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.