Nhận xét nào sau đây là chính xác về tình hình nông nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn?  


Câu 27721 Vận dụng

Nhận xét nào sau đây là chính xác về tình hình nông nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình nông nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.