Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại: 


Câu 27828 Thông hiểu

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27827 Nhận biết

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27826 Thông hiểu

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27825 Thông hiểu

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27824 Thông hiểu

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27823 Thông hiểu

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27822 Nhận biết

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27821 Thông hiểu

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27820 Thông hiểu

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải


Câu 27819 Thông hiểu

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem cách đánh trọng âm

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.