Cho mặt cầu (( S ) ) cố định và điểm (A ) di nguyển trong không gian, vị trí của (A ) để tập hợp các tiếp điểm của tiếp tuyến với mặt cầu kẻ từ (A ) là đường tròn lớn là:


Câu 2798 Thông hiểu

Cho mặt cầu \(\left( S \right)\) cố định và điểm \(A\) di nguyển trong không gian, vị trí của \(A\) để tập hợp các tiếp điểm của tiếp tuyến với mặt cầu kẻ từ \(A\) là đường tròn lớn là:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.