Cho m gam Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 26,9 gam chất rắn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy chất rắn, thêm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6 gam chất rắn. Giá trị của m là


Câu 28154 Vận dụng cao

Cho m gam Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 26,9 gam chất rắn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy chất rắn, thêm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6 gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

+) Dung dịch X chứa 2 muối nên \(AgN{{O}_{3}}\) phản ứng hết. Dung dịch X gồm \(Zn{{(N{{O}_{3}})}_{2}}\)và \(Cu{{(N{{O}_{3}})}_{2}}\)

\((1)Zn+2A{{g}^{+}}\to Z{{n}^{2+}}+2Ag\)

\((2)Zn+C{{u}^{2+}}\to Z{{n}^{2+}}+Cu\)

\((3)Fe+C{{u}^{2+}}\to F{{e}^{2+}}+Cu\)

+) Tính \({{n}_{C{{u}^{2+}}(3)}}\to {{n}_{C{{u}^{2+}}(2)}}\)\(\to {{m}_{Zn(R1)}}\)

+) \(m={{m}_{Zn({{R}_{1}})}}+{{m}_{Zn(1)}}+{{m}_{Zn(2)}}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.